Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Na pristup i korištenje internet stranica Maratela Mreže d.o.o. (u daljnjem tekstu: internet stranica) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Prilikom pristupa ovoj internet stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli i da ih u cijelosti prihvaćate. U slučaju ne pristajanja na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa ovoj internet stranici. Sve informacije dostupne na ovoj internet stranici isključivo su informativnog karaktera te se kao takve mogu koristiti samo u osobne svrhe. Svako korištenje i/ili prikazivanje ove internet stranice odnosno bilo kojeg njezinog dijela (u cijelosti ili djelomično) u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja vlasnika internet stranice, zabranjeno je.

Internet stranica te njihov cjelokupan sadržaj, bez ograničenja samo na sadržaj, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te su u isključivom vlasništvu vlasnika stranice. Korištenje i ispisivanje sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja te osobne, odnosno, nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je svako reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili mijenjanje sadržaja ove internet stranice bez izričito pisanog dopuštenja vlasnika internet stranice. Prilikom korištenja ili pristupa ovoj internet stranici ne stječete, nikakvu licencu ili pravo korištenja stranice odnosno bilo kojeg njenog sadržaja (ili dijela sadržaja) odnosno bilo kojeg drugog prava koje pripada vlasniku internet stranice. Vlasnik internet stranice ne jamči da je sadržaj internet stranice potpun ili ažuriran, da će internet stranica uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima. Svaki korisnik internet stranice prihvaća korištenje ove internet stranice na vlastitu odgovornost te sam snosi sve eventualno nastale troškove.

Vlasnik internet stranice ni u kom slučaju nije odgovoran za eventualno nastalu štetu upotrebom internet stranici, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka kod korisnika. Slanjem materijala putem internet stranice dajete vlasniku internet stranica neograničenu licencu za korištenje istih uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, izvođenje, izmjenu ili uporabu na bilo koji drugi način, a sve bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Na internet stranici te u uvjetima korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem internet stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Vlasnik internet stranice zadržava pravo revidiranja Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, kao i ukidanje pristupa internet stranici bez prethodne obavijesti. Molimo korisnike da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste bili upoznati s eventualnim promjenama, jer svako korištenje stranica nakon izmjena Uvjeta korištenja podrazumijeva da ste s izmjenama upoznati i da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate.